Secció Jove

Qui som?

Des dels marcs d’actuació i de valors del Grup Eirene, el 12 de setembre del 2016 neix la Secció Jove de l’entitat: Joves del Grup Eirene. Joves del Grup Eirene és una iniciativa que hem portat a terme un petit grup de joves, per tal de poder realitzar els nostres propis projectes i activitats de conscienciació social sobre els drets humans, la cultura de pau i el medi ambient. Intentem en totes les nostres accions utilitzar eines i recursos artístics, ja que considerem que l’art és una eina de transformació social i de comunicació la qual és important reivindicar.

Objectius

Les nostres accions, com a Joves del Grup Eirene, comparteixen els objectius i valors de treball del Grup Eirene, és a dir, busquen promoure i potenciar la cultura de pau i de la no violència, els drets humans, la conscienciació i la implicació de les persones envers la societat i l’altre. Amb especial interès pretenem promoure el pensament crític i impulsar la implicació i l’empoderament dels joves envers la societat. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, les accions que realitzem sorgeixen de les nostres inquietuds i preocupacions socials que tenim com a joves compromesos amb la societat. A través de tot això busquem que la nostra veu s’escolti i aconseguir que es faci més partícips als joves de tots els temes i problemàtiques socials.

Com treballem?

Les accions que portem a terme procurem realitzar-les sempre des d’un enfocament artístic, respectant la perspectiva de gènere i que siguin mediambientalment sostenibles. Busquem treballar les problemàtiques socials des de l’ús d’eines i recursos artístics per dues raons:

  • En primer lloc tots els membres de Joves del Grup Eirene tenim una sèrie d’inquietuds i coneixements artístics. Cadascun de nosaltres té una formació i una especial predilecció per una determinada branca artística. Aquest fet ens atorga més diversitat d’idees a l’hora de proposar, enfocar i planificar els nostres projectes, a més de que ens permet disposar d’un gran ventall de metodologies que podem utilitzar durant la seva realització.
  • En segon lloc, treballem utilitzant l’art ja que entenem que aquest és un mitjà d’expressió, de reflexió i de comunicació. Totes les cultures tenen art, de manera que les manifestacions artístiques constitueixen un llenguatge universal. A més, l’art és considerat una de les manifestacions que pertanyen exclusivament a l’espècie humana. Així doncs, és també per aquesta raó, que utilitzem l’art com un llenguatge i mitjà expressiu el qual ens permet expressar les inquietuds socials, alhora de denunciar i mostrar gràficament les injustícies socials que ens rodegen. A més, a través del referent artístic que és l’art, busquem visibilitzar les problemàtiques i realitats socials que sovint no es mostren pels mitjans de comunicació habituals, tradicionals i vigents.

Així doncs, emmarquem en un mateix paradigma el nostre compromís social i artístic amb la finalitat de que aquesta fusió pugui facilitar l’expressió per part de les persones, una major visibilització i representació del que sovint és invisible per la nostra societat. A més, a part de tot això, també busquem reivindicar l’art com un mitjà de comunicació més que té molt per aportar a la societat.

Vols conèixer-nos millor?

Si ets jove i tens ganes de participar amb nosaltres escriu-nos:

joves.grupeirene@gmail.com

Logo secció jove