Secció Jove

QUI SOM?

Des dels marcs d’actuació i de valors del Grup Eirene, el 12 de setembre del 2016 neix la Secció Jove de l’entitat: Joves del Grup Eirene. Joves del Grup Eirene és una iniciativa que hem portat a terme un petit grup de joves, per tal de poder realitzar els nostres propis projectes i activitats de conscienciació social sobre els drets humans, la cultura de pau i el medi ambient. Intentem en totes les nostres accions utilitzar eines i recursos artístics, ja que considerem que l’art és una eina de transformació social i de comunicació la qual és important reivindicar.

OBJECTIUS

Les nostres accions, com a Joves del Grup Eirene, comparteixen els objectius i valors de treball del Grup Eirene, és a dir, busquen promoure i potenciar la cultura de pau i de la no violència, els drets humans, la conscienciació i la implicació de les persones envers la societat i l’altre. Amb especial interès pretenem promoure el pensament crític i impulsar la implicació i l’empoderament dels joves envers la societat. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, les accions que realitzem sorgeixen de les nostres inquietuds i preocupacions socials que tenim com a joves compromesos amb la societat. A través de tot això busquem que la nostra veu s’escolti i aconseguir que es faci més partícips als joves de tots els temes i problemàtiques socials.

COM TREBALLEM?

Les accions que portem a terme procurem realitzar-les sempre des d’un enfocament artístic, respectant la perspectiva de gènere i que siguin mediambientalment sostenibles. Busquem treballar les problemàtiques socials des de l’ús d’eines i recursos artístics per dues raons:

En primer lloc tots els membres de Joves del Grup Eirene tenim una sèrie d’inquietuds i coneixements artístics. Cadascun de nosaltres té una formació i una especial predilecció per una determinada branca artística. Aquest fet ens atorga més diversitat d’idees a l’hora de proposar, enfocar i planificar els nostres projectes, a més de que ens permet disposar d’un gran ventall de metodologies que podem utilitzar durant la seva realització.

En segon lloc, treballem utilitzant l’art ja que entenem que aquest és un mitjà d’expressió, de reflexió i de comunicació. Totes les cultures tenen art, de manera que les manifestacions artístiques constitueixen un llenguatge universal. A més, l’art és considerat una de les manifestacions que pertanyen exclusivament a l’espècie humana. Així doncs, és també per aquesta raó, que utilitzem l’art com un llenguatge i mitjà expressiu el qual ens permet expressar les inquietuds socials, alhora de denunciar i mostrar gràficament les injustícies socials que ens rodegen. A més, a través del referent artístic que és l’art, busquem visibilitzar les problemàtiques i realitats socials que sovint no es mostren pels mitjans de comunicació habituals, tradicionals i vigents.

Així doncs, emmarquem en un mateix paradigma el nostre compromís social i artístic amb la finalitat de que aquesta fusió pugui facilitar l’expressió per part de les persones, una major visibilització i representació del que sovint és invisible per la nostra societat. A més, a part de tot això, també busquem reivindicar l’art com un mitjà de comunicació més que té molt per aportar a la societat.
EXPERIÈNCIA

Joves del Grup Eirene portem actius des de l’any 2016. El nostre primer projecte va consistir en organitzar el concert benèfic “Obrint Fronteres” a Santa Coloma de Gramenet amb el suport de l’Ajuntament local. Aquest consistia en l’actuació d’uns quants grups musicals compromesos socialment. L’Obrint Fronteres del 2016 va ser un èxit, motiu pel qual, l’Obrint Fronteres es realitza cada any i nosaltres formem part de l’equip organitzatiu, juntament amb altres entitats.

Més endavant, al llarg de l’any 2016 i 2017 vam organitzar, planificar i realitzar un projecte d’intercanvi juvenil Erasmus+. L’intercanvi es va realitzar entre joves de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i joves de Breslau (Polònia). Aquest projecte tenia com a focus central treballar la memòria històrica, comparant i compartint la visió d’ambdós països. Un cop finalitzat el projecte, vam muntar juntament amb els participants locals, una exposició fotogràfica. L’exposició “DEMOCRATURA. Joves colomencs per la memòria històrica” que consistia en un recull de fotografies realitzades pels/per les participants durant l’intercanvi, les quals mostraven la ciutat de Breslau i algunes de les activitats realitzades durant el projecte. Les imatges anaven acompanyades d’explicacions sobre què són i en què consisteixen els intercanvis juvenils i el nostre projecte en particular, sobre la situació sociopolítica de Polònia i curiositats sobre la ciutat de Breslau.

Si ets jove i tens ganes de participar amb nosaltres escriu-nos:

joves.grupeirene@gmail.com

Logo secció jove