Participació en xarxes i campanyes

A Grup Eirene ens sembla de vital importància vincular el nostre projecte a xarxes i campanyes nacionals i internacionals que tinguin treballin en les temàtiques i projectes que es desenvolupen en l’entitat. Així doncs per al 2013 es preveu sol·licitar l’adhesió a:

Campanya Desmilitaritzem l’educació. En aquesta campanya es treballa per evitar la militarització de l’educació i la entrada de projectes de captació militar i ensinistrament en les vies habituals del engranatge d’ensenyament. El seu lema és prou clar “Les armes no eduquen, les armes maten!”.

Campanya Internacional de Prohibició de les mines antipersonal i les bombes de dispersió: ICBL i CMC. Treballen per aconseguir que tots els països del món s’afegeixin a la prohibició de la utilització, comercialització, emmagatzematge, fabricació i transferència d’armes que violen el Dret Internacional Humanitari.

Campanya d’Armes Sota Control. Treballen per aconseguir un tractat que reguli el descontrol del comerç d’armes que existeix actualment.

Grup de Treball de Diversitat Cultural i Inclusió social del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB). El PECB es defineix com a una plataforma estable de participació i treball que aplega els agents educatius i socials de diversos àmbits territorials de la ciutat i de diferents espais d’intervenció socioeducativa.