Participació en xarxes i campanyes

A Grup Eirene ens sembla de vital importància vincular el nostre projecte a xarxes i campanyes nacionals i internacionals que tinguin treballin en les temàtiques i projectes que es desenvolupen en l’entitat. Així doncs, l’organització està adherida a:

La Fede.cat – organitzacions per a la justícia global. És una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades. Lafede.cat treballa activament per aconseguir la justícia global i l’erRadicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.

Campanya Desmilitaritzem l’educació. En aquesta campanya es treballa per evitar la militarització de l’educació i la entrada de projectes de captació militar i ensinistrament en les vies habituals del engranatge d’ensenyament. El seu lema és prou clar “Les armes no eduquen, les armes maten!”.

Campanya Internacional de Prohibició de les mines antipersonal i les bombes de dispersió: ICBL i CMC. Treballen per aconseguir que tots els països del món s’afegeixin a la prohibició de la utilització, comercialització, emmagatzematge, fabricació i transferència d’armes que violen el Dret Internacional Humanitari.

Cluster Munition Coalition: és un moviment internacional de la societat civil que lluita contra l’ús, la producció, l’emmagatzematge i la transferència de municions de dispersió. Està documentat que les municions de dispersió, un tipus de munició emmagatzemada per més de 80 Estats, ha causat molts morts i ferits entre la població civil i amb freqüència ha tingut efectes indiscriminats, tant en temps de conflicte com de pau.

Campanya d’Armes Sota Control: Treballen per aconseguir un tractat que reguli el descontrol del comerç d’armes que existeix actualment.

Grup de Treball de Diversitat Cultural i Inclusió social del Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB). El PECB es defineix com a una plataforma estable de participació i treball que aplega els agents educatius i socials de diversos àmbits territorials de la ciutat i de diferents espais d’intervenció socioeducativa.

Plataforma Antirumors. L’estratègia BCN Antirumors és la línia d’acció del Programa BCN Interculturalitat. Neix de la constatació, durant el procés participatiu d’elaboració del Pla BCN Interculturalitat, que un dels elements que dificulta més la convivència en la diversitat és el desconeixement de l’altre. Grup Eirene realitza accions de sensibilització antirumors, ha fet la formació de la xarxa i fa difusió de les seves accions.

Stop Mare Mortum. Volen incidir en el canvi de polítiques migratòries, de protecció internacional i d’acció exterior que permetin assolir un món basat en el respecte pels drets humans, en la igualtat d’oportunitats i en el diàleg com a eina de resolució de conflictes. Grup Eirene va participar en accions en les manifestacions, especialment el 20 de juny, del dia mundial per les persones refugiades amb una perfomance de creació de fronteres i check point.

Xarxa Escola Refugi. Unim esforços, obrim fronteres. Xarxa per treballar la situació de les personesque busquen refugi a nivell d’educació formal i no formal.

Plataforma per la qualitat de l’aire. Promoció de campanyes i accions per a millorar la salut i el clima i així recuperar unes ciutats lliures de fums potenciant una mobilitat sostenible.