Memòria d’activitat

Com ens organitzem?

Grup Eirene és una associació petita que funciona actualment amb quatre persones contractades a mitja jornada i col·laboradores puntuals. Com som una associació d’educador/es per la pau i els DDHH, hem cregut imprescindible que totes aquelles persones que vulguin pertànyer a l’associació, ja sigui com a sòcies, col·laboradores, voluntàries o treballadores, facin una formació interna en la que puguin conèixer quines són les formes, els principis i la missió principal de l’entitat perquè tot el grup treballi en la mateixa direcció.

Junta directiva

Els membres de la Junta Directiva han de ser associats/des actius/ves, col·laboradors/es o fundadors/es i majors d’edat i es trien per votació de l’Assemblea General. Els/les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits/des. Es reuneixen entre tres i quatre vegades l’any per poder aprovar el pla d’activitats de l’any de l’entitat i els pressupostos i comptes.

Des del 29 d’abril del 2021, la Junta Directiva de Grup Eirene està formada per:

President: Xavier Murs Ibáñez

Vice-presidenta: Aránzazu Sánchez Viu Lídia Tovar González

Secretària: Lídia Tovar González

Memòries anuals

Memòria 2011

Memòria 2012

Memòria 2013

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017

Memòria 2018

Memòria 2019

Els nostres estatuts

ESTATUTS GRUP EIRENE

Comptes del darrer any

COMPTES ANUALS 2020

Les nostres fonts de finançament són 100% públiques