Memòria d’activitat

Com ens organitzem?

Grup Eirene és una associació petita que funciona actualment amb quatre persones contractades, tres a mitja jornada i una a jornada completa, i col·laboradores puntuals. Com som una associació d’educador/es per la pau i els DDHH, hem cregut imprescindible que totes aquelles persones que vulguin pertànyer a l’associació, ja sigui com a sòcies, col·laboradores, voluntàries o treballadores, facin una formació interna en la que puguin conèixer quines són les formes, els principis i la missió principal de l’entitat perquè tot el grup comparteixi els mateixos principis i valors.

Junta directiva

Els membres de la Junta Directiva han de ser associats/des actius/ves, col·laboradors/es o fundadors/es i majors d’edat i es trien per votació de l’Assemblea General. Els/les membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits/des. Es reuneixen entre tres i quatre vegades l’any per poder aprovar el pla d’activitats de l’any de l’entitat i els pressupostos i comptes.

Des del 29 d’abril del 2021, la Junta Directiva de Grup Eirene està formada per:

President: Xavier Murs Ibáñez

Vice-presidenta: Aránzazu Sánchez Viu

Secretària: Lídia Tovar González

Estatuts

ESTATUTS 2022

Memòries anuals

Comptes del darrer any

Les nostres fonts de finançament són 100% públiques