Accions de sensibilització

Joves del Grup Eirene hem realitzat diverses accions de sensibilització, les quals busquen promoure i potenciar l’educació per la justicia global, la cultura de pau i de la no violència, els drets humans, la conscienciació i la implicació de les persones envers la societat. Amb especial interès pretenem promoure el pensament crític i impulsar la implicació i l’empoderament dels joves envers la societat.

Coneix les experiències!