Missió i valors

L’associació es basa en l’educació i defensa dels drets humans i la justícia global perquè creiem que cal fer incidència en la construcció d’una societat que prioritzi els valors humans per sobre dels econòmics, la cultura de la pau per sobre de la cultura de la violència, la postura de responsabilitat col·lectiva per sobre de la postura prepotent i devastadora de sistema capitalista patriarcal. Entenem que aquesta tasca és essencial per assolir aquests objectius, ja que la formació d’agents de canvi d’estructures injustes és imprescindible per la creació i empoderament de teixits socials crítics i emancipadors que transformin la societat.

 • És una entitat responsable i compromesa amb la realitat que ens rodeja, sempre reivindicant els drets humans enfront de les desigualtats i les injustícies. Entenem que estar en permanent formació i aprenentatge és quelcom imprescindible per realitzar correctament la nostra labor.
 • Es defineix com una entitat feminista que busca fer front a les opressions i desigualtats que el sistema patriarcal provoca.
 • Les persones que en formem part creiem que per la defensa dels drets humans i la justícia global en un món immers en una greu i profunda crisi climàtica assumir una perspectiva ecologista esdevé un imperatiu.
 • Els membres de l’entitat defensem que la solidaritat com quelcom imprescindible per la transformació social.
 • És una entitat pacifista que busca impulsar la cultura de pau al món.
 • La coherència, la integritat i la transparència són trets que defineixen l’associació.
 • L’entitat busca mantenir i potenciar sempre el pensament crític i l’autocrítica.
 • L’associació és de caràcter no confessional.
 • Procura adoptar una perspectiva creativa i innovadora en els projectes i activitats.
 • És una entitat sensible i empàtica amb la realitat del món.
 • És una associació diversa.
 • Defensa una posició internacionalista en la defensa dels drets humans i la justícia global.
 • Es defineix com una entitat amb una ferma posició política però sense cap adhesió a un partit polític.
 • Els membres que en formem part entenem que ser una entitat oberta i igualitària és quelcom essencial i intrínsec en una associació d’educació per la justícia global.