Projectes d’Aprenentatge i Servei

Un Projecte d’Aprenentatge i Servei (ApS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen durant tot el procés tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’ApS és doncs un projecte educatiu amb utilitat social. La relació circular que s’estableix entre l’aprenentatge i el servei genera una nova realitat que intensifica els efectes de cada un per separat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat, perquè aquest guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge, perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció. Quan es fa un procés d’aprenentatge i servei s’han de tenir sempre present els tres grups d’impacte del projecte:

  • Els/les participants: l’alumnat dels centres educatius que participen del projecte.
  • L’entitat: els/les membres de l’associació que portaran a terme el servei comunitari, tutoritzant la tasca de l’alumnat.
  • El sector beneficiari: el conjunt de persones a les quals seran beneficiades pel servei.
DESCOBRIM DEFENSORES
DERRUÏM MURS, CONSTRUÏM PAU
COOPERACIÓ EDUCATIVA INTERNACIONAL
APS DE MUNICIPI