Derruïm murs, construïm pau

Derruïm murs, Construïm pau

Murs externs, socials i interns

Projecte d’ApS d’Educació per a la Justícia Global i per la Transformació Local

El nostre desconeixement és generador de murs, construeix límits, per aturar suposats “perills” que moltes vegades no corresponen a la realitat sinó a una resposta generada per la por col·lectiva, la construcció de la imatge de l’enemic i la pertinença a un sistema econòmic que posa totalment els interessos econòmics per davant dels interessos de les persones. Alguns estats del món creuen que si es posen obstacles, murs, estaran protegits i segurs en tots els nivells, així doncs una part del món (l’econòmicament més desenvolupada) cada cop es tanca més, s’emmuralla i una altra part del món (la més empobrida) rep els efectes d’aquest tancament, quedant subjecte a la pobresa, als conflictes armats, a la destrucció, situacions en la que el món que tanca ha col·laborat de forma important.

Aquestes tanques i murs afecten a molts nivells :

– A les societats i persones que són tancades, que li hem assignat el nom de “SUD”: que fugen dels conflictes armats i demanen refugi, que pateixen una situació de pobresa, desesperança i misèria provocada per diverses causes socials, geopolítiques, etc., que són políticament perseguides, etc.
– A les societats i persones que tanquen, que li hem assignat el nom de “NORD”: generen societats amb por, amb pobresa de valors humans (falta d’empatia, foment de l’individualisme, prepotència, etc.), amb manca de diversitat i amb una construcció important de la imatge de l’enemic fomentat moltes vegades pels mitjans de comunicació.
Tanmateix, els murs no acaben en quelcom físic sinó que s’estenen a allò més subtil que no es veu fàcilment però es tradueix en desigualtats, en manca d’oportunitats, de vida digna o generant prejudicis, discriminacions i marginacions importants, parlem dels murs socials i els propis murs interns.
Així doncs el propòsit d’aquest projecte és agafar com a fil conductor els murs per treballar amb els joves la cultura de pau, drets humans i justícia global que interseccionarà amb causes i situacions globals, locals, relacionals i personals.

Objectius del projecte

Objectiu general
Obrir processos de conscienciació crítica i solidària entre els/les joves sobre les causes per les que les persones han de marxar o fugir del seu país i les conseqüències que provoquen les barreres i els murs externs, socials i interns que alguns estats, ciutats i persones construeixen per negar l’existència de la diferència de l’altra, del problema i evitar el pas d’aquestes persones. Aquests processos pretenen facilitar la reflexió crítica, l’apertura, l’apropament intercultural, l’empatia, cap a als països afectats i les persones nouvingudes i la recerca d’eines i recursos per crear condicions de pau, transformació social i respecte dels drets humans. És un viatge que anirà del global al local i personal.

Objectius específics
Conèixer els murs més importants que afecten al nostre món com a un clar exponent del conflicte, la separació i la por. Conèixer les conseqüències que han suposat la seva construcció (desigualtat, pobresa, mort i trencament de la convivència) i els valors que pot suposar la seva deconstrucció (justícia social, cooperació, diàleg, convivència).
OBRIR la mirada en les diferents realitats del nostre món dels països del Nord i Sud, per contribuir a l’educació en temes humanitaris, interculturalitat i cultura de pau i desenvolupament en la formació als centres educatius i per la seva comunitat.

Fomentar l’autoconeixement i el coneixement dels companys i de l’entorn, per esdevenir persones conscients i assertives respecte a la pròpia identitat, obertes i respectuoses envers altres valors, cosmovisions i diferents formes de viure que ajudi a identificar i no actuar els nostres murs interns formats d’estereotips, prejudicis que acaben generant discriminació i marginació.

Canalitzar les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que puguin sorgir d’entre els/les joves, donant a conèixer moviments socials, artistes i formes d’expressió per la denúncia i deconstrucció dels murs i possibilitar un servei comunitari amb un producte final que pugui ser exposat.

A qui va dirigit el projecte?
Als/les estudiants i professorat d’instituts del curs de 4t d’ESO.
Transversalitat del projecte:
– Socials: projecte “Entre guerres”
– Anglès
– Plàstica i artística
– Treball en valors, emocional.
A les famílies dels estudiants. El projecte vol impulsar la participació de les famílies en l’activitat tot convidant-los a conèixer el producte del projecte.