Derruïm murs, construïm pau

PROJECTE D’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL I PER LA TRANSFORMACIÓ LOCAL

El nostre desconeixement és generador de murs, construeix límits, per aturar suposats “perills” que moltes vegades no corresponen a la realitat sinó a una resposta generada per la por col·lectiva, la construcció de la imatge de l’enemic i la pertinença a un sistema econòmic que posa totalment els interessos econòmics per davant dels interessos de les persones. Alguns estats del món creuen que si es posen obstacles, murs, estaran protegits i segurs en tots els nivells, així doncs una part del món (l’econòmicament més desenvolupada) cada cop es tanca més, s’emmuralla i una altra part del món (la més empobrida) rep els efectes d’aquest tancament, quedant subjecte a la pobresa, als conflictes armats, a la destrucció, situacions en la que el món que tanca ha col·laborat de forma important.

Aquestes tanques i murs afecten a molts nivells :

– A les societats i persones que són tancades, que li hem assignat el nom de “SUD”: que fugen dels conflictes armats i demanen refugi, que pateixen una situació de pobresa, desesperança i misèria provocada per diverses causes socials, geopolítiques, etc., que són políticament perseguides, etc.

– A les societats i persones que tanquen, que li hem assignat el nom de “NORD”: generen societats amb por, amb pobresa de valors humans (falta d’empatia, foment de l’individualisme, prepotència, etc.), amb manca de diversitat i amb una construcció important de la imatge de l’enemic fomentat moltes vegades pels mitjans de comunicació.

Tanmateix, els murs no acaben en quelcom físic sinó que s’estenen a allò més subtil que no es veu fàcilment però es tradueix en desigualtats, en manca d’oportunitats, de vida digna o generant prejudicis, discriminacions i marginacions importants, parlem dels murs socials i els propis murs interns.

Així doncs el propòsit d’aquest projecte és agafar com a fil conductor els murs per treballar amb els joves la cultura de pau, drets humans i justícia global que interseccionarà amb causes i situacions globals, locals, relacionals i personals.

Objectius del projecte

Objectiu general
Obrir processos de conscienciació crítica i solidària entre els/les joves sobre les causes per les que les persones han de marxar o fugir del seu país i les conseqüències que provoquen les barreres i els murs externs, socials i interns que alguns estats, ciutats i persones construeixen per negar l’existència de la diferència de l’altra, del problema i evitar el pas d’aquestes persones. Aquests processos pretenen facilitar la reflexió crítica, l’apertura, l’apropament intercultural, l’empatia, cap a als països afectats i les persones nouvingudes i la recerca d’eines i recursos per crear condicions de pau, transformació social i respecte dels drets humans. És un viatge que anirà del global al local i personal.

Objectius específics
Conèixer els murs més importants que afecten al nostre món com a un clar exponent del conflicte, la separació i la por. Conèixer les conseqüències que han suposat la seva construcció (desigualtat, pobresa, mort i trencament de la convivència) i els valors que pot suposar la seva deconstrucció (justícia social, cooperació, diàleg, convivència).

Obrir la mirada en les diferents realitats del nostre món dels països del Nord i Sud, per contribuir a l’educació en temes humanitaris, interculturalitat i cultura de pau i desenvolupament en la formació als centres educatius i per la seva comunitat.

Fomentar l’autoconeixement i el coneixement dels companys i de l’entorn, per esdevenir persones conscients i assertives respecte a la pròpia identitat, obertes i respectuoses envers altres valors, cosmovisions i diferents formes de viure que ajudi a identificar i no actuar els nostres murs interns formats d’estereotips, prejudicis que acaben generant discriminació i marginació.

Canalitzar les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que puguin sorgir d’entre els/les joves, donant a conèixer moviments socials, artistes i formes d’expressió per la denúncia i deconstrucció dels murs i possibilitar un servei comunitari amb un producte final que pugui ser exposat.

A qui va dirigit el projecte?

Als/les estudiants i professorat d’instituts del curs de 4t d’ESO.

Transversalitat del projecte:

  • Socials: projecte “Entre guerres”
  • Anglès
  • Plàstica i artística
  • Treball en valors, emocional.

A les famílies dels estudiants. El projecte vol impulsar la participació de les famílies en l’activitat tot convidant-los a conèixer el producte del projecte.

DESCOBREIX TOTS ELS DETALLS A LA FITXA DEL PROJECTE!

VOLS SABER-NE MÉS?

Descobreix tots els detalls de cadascuna de les sessions!

Sessió 1: Els murs de la vergonya

Activitat centrada en conèixer alguns dels murs que existeixen en el nostre món, així com donar a conèixer les causes per les quals es construeixen murs i sensibilitzar sobre les conseqüències que aquests provoquen en la població mundial, a fi de desenvolupar el pensament crític i solidari.

Sessió 2: Els murs interns

La segona sessió està dedicada a conèixer i identificar els nostres murs interns construïts de prejudicis, estereotips, rumors, pors, etc. a fi de prendre consciència dels murs interns que tenim, analitzar-los i qüestionar-los. D’aquesta manera es pretén donar a conèixer els motius interns que provoquen la construcció dels murs exerns i es busca prevenir i evitar les accions de discriminació i exclusió, promovent una convivència digna i de respecte per a tothom.

Sessió 3: Els mus socials

La tercera activitat està enfocada a que l’alumnat conegui el lloc on viu en clau de construcció d’estratègies de defensa i de murs socials, per ser conscients i sensibilitzar-se sobre la situació del seu entorn més proper i conèixer les diferents desigualtats que existeixen a la seva comunitat. Aquesta sessió es realitza amb el suport i acompanyament d’una persona historiadora o coneixedora del municipi, la qual contribuirà a la dinamització de la sessió ajudant a cartografiar els murs socials de la ciutat.

Sessió 4: Testimoni murs

L’activitat se centrarà en el testimoni directe que oferirà una persona que hagi hagut de superar murs visibles o invisibles per motius d’immigració o d’exili. Aquesta persona explicarà la seva experiència vital i el procés d’acollida i integració que ha viscut a Catalunya. A través del testimoni s’espera donar a conèixer els diversos motius pels quals una persona decideix migrar, refugiar-se o desplaçar-se del lloc on viu, i les vicissituds i els perills pels quals passen abans de poder arribar a un lloc on viure amb dignitat. Aquest coneixement pretén fomentar el respecte, l’empatia, entendre què suposa travessar murs, fronteres, deixar la seva vida enrere i ajudar a aturar comportaments xenòfobs i hostils cap a les persones nouvingudes.

Sessió 5: Acte final murs

El procés “Derruïm murs, construïm pau” culmina amb la creació, per part de l’alumnat, d’un producte final de caràcter artístic que serveix de síntesi i d’expressió de tots els aprenentatges obtinguts. Així, a través de l’expressió artística, es pretén canalitzar les idees i els sentiments de solidaritat i de justícia social que hagin sorgit entre l’alumnat al llarg del procés, D’aquesta manera, també es busca revertir a la comunitat educativa, institut i famílies l’aprenentatge adquirit i les expressions de les experiències viscudes a través de l’art.