PROJECTE DE COOPERACIÓ EDUCATIVA INTERNACIONAL

PROJECTE D’APRENENTATGE I SERVEI D’EDUCACIÓ PER LA JUSTÍCIA GLOBAL I LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL

El Projecte de Cooperació Educativa Internacional és un projecte d’aprenentatge i servei d’educació en drets humans que es realitza conjuntament amb persones d’algun altre país. Aquest pretén endinsar als i les joves, d’una forma pràctica, en el coneixement i la importància de l’exercici d’aquests drets, així com en les accions que es generen per a defensar-los en l’àmbit internacional i local. La intenció de tot aquest procés és la d’afavorir entre els i les joves el coneixement social del seu entorn i del món per a fomentar l’esperit crític i solidari que els impulsi a treballar i incorporar en la seva vida la consecució d’una vida digna per a tothom.

El propòsit del projecte és que els / les joves, després d’una prèvia formació pràctica, transversal i participativa sobre els drets humans, puguin investigar sobre aquelles persones, entitats del municipi on viuen o de l’entorn més pròxim, que han pogut construir pau i justícia social. Després de la recerca per a conèixer entitats i persones defensores, es crea i realitza un fòrum de drets humans on es mostra el treball que han fet i els testimonis de les persones defensores i pugui revertir-se en la seva comunitat. Sempre que es pugui s’estableixen connexions i relacions amb els i les joves participants d’algun dels projectes “Descobreixo persones i entitats defensores dels drets humans a la meva comunitat” dels que es porten a terme a centres educatius de Catalunya.

CONEIX LES NOSTRES EXPERIÈNCIES!

Villa El Salvador, Perú, 2021

Villa El Salvador, Perú, 2022