Tallers per a Centres Oberts

Els tallers de teatre social per a Centres Oberts tenen per objectiu treballar les emocions per reconèixer-les, viure-les i expressar-les a través de les arts escèniques i contribuir a la detecció i reconeixement dels diferents tipus de violència, incidint en la importància d’un llenguatge no violent. Més concretament, es busca prevenir totes les formes de violència, dotar recursos i estratègies per afrontar el conflicte de forma constructiva, sense necessitat d’arribar a crisis violentes, facilitar una comunicació no violenta i promoure la cooperació. D’aquesta manera, s’espera que el desenvolupament del projecte contribueixi a capacitar a la joventut participant a ser més autònoms i responsables en les seves decisions i fets, al mateix temps que ser capaços d’expressar els seus sentiments, emocions, preocupacions, comunicar-se de manera pacífica, ser sensibles i capaços d’escoltar els altres i desenvolupar l’autoestima.

CONEIX LES EXPERIÈNCIES!