Compartir El Pinar (Rubí)

Estem duent a terme el projecte anomenat “3, 2, 1, acció no violenta!” al Centre Obert Compartir-El Pinar de Rubí gràcies al suport del Departament de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de Rubí. L’objectiu del projecte és prevenir significativament totes les formes de violència, dotar de recursos i estratègies a les participants per afrontar el conflicte de forma constructiva, sense necessitat d’arribar a crisis violentes, facilitar una comunicació no violenta i promoure la cooperació. Aquest suport en educació pacífica es realitza amb el grup d’usuaris i usuàries del centre obert. Es comença fent una formació prèvia virtual amb l’educador/a on s’estableixen els rols de cadascú i com actuar davant de resistències dels i de les participants i el coneixement individual dels i de les participant. Durant les diverses sessions, d’una hora i mitja de duració, es va treballa la detecció i reconeixement dels diferents tipus de violència i s’inicia en el llenguatge no violent.

Vídeo resum de l’experiència del 2021:

Vídeo resum de l’experiència del 2020: