La Ribera i Can Sant Joan (Montcada i Reixac)

Els tallers de teatre social al Centre Obert La Ribera i al Centre Obert Can Sant Joan de Montcada i Reixac realitzats al llarg de l’any 2016, tenien per objectiu treballar amb la juventut participant habilitats i estratègies per al seu desenvolupament personal, tot capacitant-los per ser autònoms en les seves decisions i fets, al mateix temps que capaços d’expressar els seus sentiments, emocions, preocupacions, comunicar-se, ser sensibles i capaços d’escoltar els altres. En aquesta ocasió, es van dur a terme diversos tallers en dues franges d’edat, grup de petits de 9 a 12 anys i grup de grans de 13 a 16 anys.

Durant els tallers als centres es van treballar els següents aspectes:

  • Desenvolupar l’autoestima, que és un factor molt important en aquest col·lectiu de joves i nens.
  • A través del teatre es van detectar situacions de violència i malestar que els participants viuen en el seu entorn, per ajudar als educadors socials del centre obert a treballar durant el curs aspectes relacionats amb la pau i la convivència.
  • Es va crear un espai de confiança on els nens i joves van poder parlar del que els preocupava, les seves inquietuds i pors, que durant les sessions es va poder aprofundir més per corregir actituds juntament amb les educadores, aspecte que vam recollir en reunions posteriors als tallers.

La metodologia parteix d’un enfocament socioafectiu, és a dir, de provocar experiències que comportin vivenciar en primera persona, per reflexionar i compartir el que hem sentit i el que hem viscut. D’aquesta manera obtindre m nous aprenentatges emocionals, procedimentals i conceptuals. Es tracta d’una metodologia lúdica, basada en processos grupals, participativa i de diàleg i reflexió.