Projecció de pel.lícules

Taller de Cinema

El cinema és una eina engrescadora i altament sensibilitzadora. A través del visionat d’una pel·lícula engeguem diversos processos mentals i emocionals que ens permeten aprofundir en els valors de cadascú front la realitat que se’ns presenta. Pretenem formar espectadors il·lustrats que puguin gaudir plenament de l’art cinematogràfic amb un criteri i una sensibilitat pròpia d’aquell que sap analitzar i interpretar el discurs que ens presenta el film i les circumstàncies que han portat a la seva realització. Cada pel·lícula representa una realitat social, un moment històric concret i és producte de la mentalitat d’un equip. Per això, analitzem amb profunditat cada peça audiovisual, treballant-ne els conceptes clau per poder transportar-los a l’espectador de manera entenedora i desenvolupar plenament la seva capacitat d’observació.

Cada pel·lícula s’acompanya de materials pedagògics per treballar prèviament i posterior al visionat. Aquests materials, adaptats a l’edat dels participants (joves, professorat i adults) i les temàtiques concretes que es vulguin treballar, creiem que suposen una manera adequada per desenvolupar mirades més crítiques i solidàries de realitats socials complexes.

El treball previ ens permet endinsar-nos en el context històric, social i cultural del film, conèixer les característiques de l’equip de rodatge, la motivació per rodar aquest film, extreure tota la informació possible sobre la caràtula, el títol, etc. Per poder comprendre quins codis podem emprar per mirar la pel·lícula entenent tot el seu contingut i el discurs que hi ha al darrera.

Posteriorment al visionat de la pel·lícula realitzem una didàctica, desenvolupada especialment per a cada film, que ens permet treballar alguns dels aspectes clau que han sorgit durant la projecció. Aquestes dinàmiques volen treballar de la forma més empàtica possible els valors de la pau, el desenvolupament i els drets humans. La metodologia variarà en funció de la pel·lícula i la franja d’edat a la que s’adreci,  sempre incidint en l’anàlisi crític i solidari i en traslladar  les situacions a les pròpies vivències personals per fer-les més properes a les emocions i els afectes i així poder generar un canvi positiu en la nostra forma de relacionar-nos amb els altres,  amb nosaltres mateixos/es, i amb l’entorn.

Hem creat una recopilació pedagògica de pel·lícules que esperem us puguin resultar atraients. Si esteu interessats en realitzar un taller de cinema amb nosaltres podeu enviar-nos un mail o bé omplir el formulari de contacte a la pàgina web.

FOTOS CINEMA