Sota la sorra del desert: El conflicte oblidat del Sàhara

ACTIVISME EN PRO DE LA PAU. ITINERARIS DE PAU.
DE L’ACCIÓ INDIVIDUAL AL COMPROMÍS COL·LECTIU
Un projecte de cultura de pau – Secundària, Batxillerat iInstituts- Municipis de Barcelona

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ
Amb aquest projecte Grup Eirene ha volgut desenterrar el conflicte del Sàhara Occidental, que es troba enquistat i amagat sota la sorra del desert: els refugiats sahrauís, uns 150.000, des de fa 42 anys viuen a Tindouf i depenen de l’ajuda internacional per sobreviure. La població civil que viu en territoris del Sàhara Occidental pateix violències directes, estructurals i culturals, és per això, que des de Grup Eirene, una entitat de cultura de pau i transformació, pensem que és un una situació que cal informar i treballar per la transformació d’aquest conflicte oblidat, molt a prop geogràficament i que fa molts anys que es pateix. Pretenem exposar els actors que formen part del conflicte i reflexionar sobre quins són els interessos i les responsabilitats de la perpetuació del conflicte.

Per aquest motiu i donada la situació actual, creiem que és important donar a conèixer la vulneració dels drets humans en una zona on ja fa més de quaranta anys que dura i ens farà de mirall dels drets que es vulneren en aquestes situacions.


OBJECTIU GENERAL
Potenciar la transformació no violenta del conflicte educant per una cultura de pau, respecte dels drets humans a través de la cooperació, la comunicació i la no discriminació, expressant les emocions i fomentant l’esperit crític entre els/ les estudiants i el professorat. L’activitat treballarà de forma transversal l’equitat de gènere i el desarmament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Conceptuals
Donar a conèixer la vulneració dels drets humans en territoris ocupats del Sàhara Occidental i als campaments de refugiats a Tindouf (Algèria), refugiats de llarga durada que pateixen conflicte no resolt que afecta milers de persones.
Fomentar la reflexió sobre la responsabilitat que tenen els diferents actors en la perpetuació del conflicte en el passat i el present.
Actitudinals
Apropar als joves a la defensa dels Drets Humans, no només en el cas concret del conflicte del Sàhara Occidental sinó també en l’àmbit comunitari, entendre què significa ser subjecte de dret per millorar la seva vida i el seu entorn.
Contribuir a l’educació en temes humanitaris i de cultura de pau i al foment de l’esperit crític i coneixement de la realitat en la formació als centres educatius, a través de l’educació en valors, i posant al seu abast els materials pedagògics necessaris per poder realitzar una acció significativa per l’alumnat.
Treballar la participació ciutadana a través d’accions concretes no violentes i pacífiques per intentar canviar la situació.
Fomentar l’actitud d’apertura ampliant l’horitzó més enllà de casa nostra.
És important tenir en compte als alumnes de procedència marroquina, on es tindrà en compte des del respecte i podran expressar el seu punt de vista, la seva opinió i els seus coneixements del conflicte.
Procedimental
Treballar amb els estudiants les metodologies participatives, el treball col·laboratiu i els debats.