Projecte SocTeatre

“SocTeatre” és un projecte creat i dinamitzat pel Grup Eirene amb el suport del Departament de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el CRJ Mas Fonollar. L’activitat està destinada a joves colomencs d’entre 15 i 18 anys i consisteix en la creació d’un grup de teatre social. La proposta buscava l’assoliment de dos objectius interdependents: per una banda, pretenia donar a conèixer l’actuació com una eina d’expressió, autoconeixement, crítica i reflexió i, per l’altra, sensibilitzar i conscienciar de les injustícies del món en el qual vivim des de l’educació per la ciutadania global. S’esperava aconseguir una simbiosi d’ambdós objectius, empoderant als i les joves de Santa Coloma de Gramenet i incentivant la seva implicació i lluita per la transformació social i la defensa dels drets humans i la justícia global.

La nostra proposta preveia desenvolupar el projecte al llarg de tot el curs acadèmic 2021-2022, a fi de crear un grup de teatre sòlid, cohesionat i progressivament autònom. Tanmateix, vam considerar que la proposta més indicada era dividir el projecte en tres períodes trimestrals consecutius, per tal d’assegurar la participació i implicació requerida per la consolidació d’un grup de teatre social actiu. Així doncs, el programa s’estructuraria en tres etapes: la primera d’octubre a desembre, la segona de gener a març i la tercera d’abril a juny. 

La primera etapa, es va centrar en la creació d’un grup de teatre social cohesionat i motivat, mitjançant la realització de dinàmiques i activitats participatives i lúdiques que donaven a conèixer l’expressió artística de l’actuació dramàtica com un mitjà d’expressió i un espai de llibertat i empoderament. Tot aquest procés s’acompanyava d’una incentivació de la reflexió i la sensibilització crítica de les injustícies i desigualtats que impregnen el món contemporani, especialment les de proximitat.

La segona etapa del projecte anava enfocada a que les persones participants comencessin a elaborar una obra de teatre social de la temàtica que més les interpel·lava per presentar-la al final de la tercera fase. L’obra de teatre permet mostrar i sensibilitzar a les amistats, a les famílies i a la comunitat les problemàtiques de l’interès de les joves. A més, l’obra podrà ser representada, no només al CRJ Mas Fonollar, sinó també en altres espais públics, com centres oberts, centres cívics, etc. permetent que els aprenentatges i sensibilitats adquirits arribin a molts habitants del municipi de Santa Coloma de Gramenet.

La tercera etapa del projecte anava enfocada a que les persones participants acabessin de preparar l’obra de teatre fòrum a fi de representar-la al final d’aquesta fase. Més concretament, aquesta tercera etapa estava plenament enfocada a la creació del text de l’obra, la consolidació dels personatges i el desenvolupament de l’attrezzo de les diferents escenes, així com la millora de la tècnica teatral i els desenvolupament dels coneixements sobre el teatre fòrum. L’obra de teatre va ser representada al CRJ Mas Fonollar el 22 de juny del 2022 i va permetre mostrar i sensibilitzar a les amistats, a les famílies i a la comunitat les problemàtiques de l’interès de les joves.

Objectius

En les diferents sessions del grup de teatre social ens proposavem com a objectiu principal:

  • Desenvolupar habilitats i estratègies per ser autònomes en les decisions; capaces d’expressar els sentiments, emocions i preocupacions, i estimulant l’escolta activa i el treball cooperatiu.

Per tal d’assolir la meta, es proposaven els següents objectius específics:

  • Crear un espai on les persones es puguin expressar preocupacions, inquietuds, pors, etc.
  • Promoure la participació i la convivència, despertant la consciència social.
  • Facilitar la integració social a través de la creativitat i l’experiència lúdica.
  • Potenciar la transformació social a través de la reivindicació i la denúncia social.
  • Treballar l’educació en valors (solidaritat, interculturalitat, etc.) i educar per la ciutadania global.
  • Conèixer les formes d’expressió del teatre social.
  • Desenvolupar la creativitat per donar solucions alternatives no violentes als conflictes amb què ens trobem.