Repensem la pau: cap a la noviolència

Vivim en una societat on l’exercici de la violència a voltes és un fet normalitzat, un entramat de pautes de relació que arriben a constituir la cultura de la violència. Còmics, cinema, videojocs, imatges publicitàries, curtmetratges… que exposen públicament alternatives violentes en la resolució dels conflictes.

El conflicte, un fet tan quotidià a la vida de les persones en diferents contextos i tan difícil d’abordar des d’una perspectiva emocional, racional…

Des d’aquesta realitat que va des dels processos més individuals a processos més col·lectius que han desenvolupat tensions, guerres, injustícies, es pretén fomentar l’educació en la cultura de pau, en la resolució assertiva dels problemes i en la recerca de noves estratègies on les emocions i els sentiments positius cap els altres tinguin cabuda.

Els tallers pretenen treballar el conflicte, conèixer els processos que inciten a la violència per poder caminar cap formes de comportament que promoguin la pau, la creativitat, estratègies i formes innovadores de resolució, primer des d’una perspectiva íntima, personal, propera, com és l’individu (què ens genera conflicte, què sentim, com reaccionem, quines estratègies fem servir per abordar-ho, etc) fins arribar a conèixer com el conflicte, entès com un fet generador d’altres realitats, s’estén a d’altres móns, col·lectivitats, països… provocant guerres, l’ús, venda i tràfic d’armes, de persones…

El taller de pau està dirigit a nois i noies que estiguin cursant ESO o Batxillerat. La durada estimada dels tallers pot ser d’una a dues hores, depenent de l’activitat escollida pel centre.

S’orienta a la participació activa de l’alumne. Pretén informar, sensibilitzar i ajudar a reflexionar sobre els diferents conflictes existents així com també fomentar la implicació i la recerca de participació des d’una vessant personal, des del jo, què puc fer?

Voldríem poder fer visibles situacions que en res beneficien els interessos, les necessitats de les persones cap al seu benestar i promoure una cultura de consens, de diàleg, de negociació que ens aproparà a l’objectiu desitjable, la pau.

Descobreix tots els detalls a la fitxa de l’activitat!