Descobreixo persones i entitats defensores de DDHH a la meva comunitat. Santa Coloma de Gramenet (Curs 2019/20)

Aquest és el primer any que Grup Eirene realitza el projecte al municipi de Santa Coloma de Gramenet al curs de 4t ESO del Col·legi Virgen del Carmen. L’equip educatiu del col·legi de seguida va acollir amb moltes ganes la implementació del projecte al seu centre. Durant el primer semestre del curs escolar 2019/2020 es va poder realitzar de forma presencial, però degut a la situació de confinament que ha ocasionat l’emergència sanitària, Grup Eirene va passar a portar la implementació del projecte en format virtual durant l’últim trimestre del curs.

Cada centre té característiques concretes que fan que el procés del projecte agafi formes diferents, amb el Col·legi Virgen del Carmen, destaquem:

 • Implicació de la direcció del centre.
 • Reforç de la formació de professorat amb més hores i més docents assistents.
 • Implementació del projecte en dues matèries (ètica i lectura).
 • Ampliació a 49 hores de projecte.

Els reptes educatius han estat molts i tot i que al tercer trimestre s’ha desenvolupat tot de forma virtual van poder mantenir els aspectes més rellevants i característics del projecte que el conformen com un procés d’Educació per la Justícia Global i que donen cobertura a les necessitats educatives dels/les joves que a continuació destaquem:

 • Entendre vivencialment i apropar a la pràctica els valors que emanen els drets humans: igualtat, dignitat, empatia, respecte, no discriminació, llibertat, etc.
 • L’enfortiment i coneixement de la seva comunitat a través d’indagar i aprofundir en el teixit social de les diverses entitats que treballen drets humans.
 • El treball amb metodologies participatives i dinàmiques ha permès l’apoderament dels joves. Tot treballant la iniciativa personal, sent generadors dels seus propis aprenentatges, escollint els drets a treballar i a defensar, el tipus de treball a realitzar, el tipus de continguts en els quals els/les joves estaven interessats/des, la forma d’apropar-se a l’entitat, les persones que la conformaven i els /les usuàries, etc.
 • El treball grupal i col·laboratiu on els joves han pogut desenvolupar les seves habilitats per la realització de l’acció de sensibilització a través de la utilització del consens, del diàleg -en ocasions també de la confrontació- per poder arribar/avançar en la feina i on tothom hagi pogut participar.
 • El treball de reflexió continuada amb la pedagogia de la pregunta que fomenta l’esperit crític i solidari.
 • Evidenciar la interrelació que hi ha entre les accions globals i locals i com les actituds i accions personals i locals poden posar condicions per la transformació social tant local com global.
 • Fomentar les idees i propostes de cooperació i transformació social del seu entorn.

El matí del dimecres dia 27 de maig va tenir lloc el I Fòrum Virtual de Joves Defensores de Drets Humans del Col·legi Virgen del Carmen al municipi de Santa Coloma de Gramenet. Aquest Fòrum ha estat la culminació del projecte iniciat al setembre «Descobreixo Defensores de Drets Humans a la meva comunitat», un projecte anual d’educació en drets humans, que per 1r any, Grup Eirene ha pogut implementar, amb l’alumnat i l’equip educatiu del curs de 4t d’ESO del Col·legi Virgen del Carmen. El Projecte ha estat organitzat per Grup Eirene, el Col·legi Virgen del Carmen i l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, concretament el Departament de Cooperació i Solidaritat.

Durant tot el projecte els/les joves han passat pel procés de coneixement i reconeixement dels drets humans, del seu sentit, valor i de la necessitat ingent de promocionar-los i aplicar-los en la nostra societat per poder tenir tots i totes una vida vivible i digna. Al Col·legi Virgen del Carmen es van organitzar 30 joves de 4t d’ESO i van formar 6 grups que van fer les següents accions en companyia de les entitats indicades i en defensa dels drets humans que es detallen en el programa:

Programa Fòrum virtual Santa Coloma de Gramenet


El Fòrum s’havia previst de forma presencial, però la crisi sanitària ens ha portat a celebrar-lo en format virtual. Part del projecte també ha sofert aquesta adaptació on-line. Des del mes de març hem prioritzat la present situació i les afectacions a nivell de drets humans que se’n deriven a l’aprenentatge dels/les joves. Hem estat prop de 3 mesos treballant virtualment amb petits grups de joves que tenien com a missió fer un procés per la defensa del dret humà escollit. La mostra d’aquesta defensa és la celebració virtual del Fòrum, la tarda del passat dimarts, on durant 2 hores, 6 grups de joves van poder mostrar la seva defensa dels drets d’ Equitat i noviolència de gènere, Salut, Medi ambient, Vida Digna, Treball Digne i Llibertat d’Expressió, a través d’explorar les seves inquietuds i el seu procés de coneixement del dret, els contactes i apropament a l’entitat defensora, i les seves accions creatives de sensibilització, visibilitació, i denúncia.

El cert és que malgrat les dificultats que ens hem trobat en el camí, fem una valoració molt positiva d’aquesta experiència. Valorem molt especialment l’esforç dels/les joves en la realització de treball col·laboratiu encara que no poguessin trobar-se físicament, han fet accions grupals elaborades i de qualitat, i també la seva sensibilitat en les creacions i en la defensa dels drets humans escollits. El Fòrum es va poder compartir amb l’alumnat i professorat del Col·legi Virgen del Carmen, les entitats implicades en el projecte defensores de drets humans, les institucions públiques com el Departament de Cooperació i Solidaritat i la Tinenta Alcaldessa del municipi,  el Fons Català de Cooperació, la Diputació de Barcelona i altres centres i professionals de l’educació que van estar presents durant la retransmissió. Aquesta acollida dona sentit i força al projecte per continuar amb la seva implementació i anar afinant-lo cada cop més per la construcció d’una ciutadania compromesa amb l’acompliment dels drets humans en la seva comunitat i en el món.