Descobrim persones i entitats defensores de DDHH a la nostra comunitat. Nou Barris

Aquest és el primer any que Grup Eirene realitza el projecte al municipi de Barcelona,  a l’Institut Nou Barris per al grup de 4t ESO en el marc del BAS ( Bloc d’aprenentatge i servei) de Drets Humans durant el curs escolar 2021/2022. L’equip educatiu s’ha mostrat molt sensible a l’educació per la justícia global i els drets humans pel que han acollit amb il·lusió i molta implicació el projecte al seu centre.

L’objectiu general del projecte és impulsar el coneixement dels drets humans i el seu apropament a través de la formació en continguts, habilitats i valors entre els/les joves i el professorat, així com fomentar la significació i la consciència de ser subjecte de dret, que ajudi a crear condicions per la construcció d’una ciutadania global, sensible i oberta al món, apoderada i participativa amb el seu entorn, crítica i solidària, que els/les porti a la proacció per fer possible una vida digna i de qualitat per a ells/es, per a la seva comunitat i per extensió per al món.

Des de aquest BAS es treballen diferents competències transversals que s’alineen amb els objectius del projecte: 

– Identificar un problema, definir-lo i proposar accions i/o solucions de millora. 

– Assolir i consolidar el sentiment de pertinença a la seva comunitat des de l’anàlisi i participació crítica. 

– Identificar les accions que es fan al centre i al seu entorn amb els reptes personals i globals per a la transformació i millora d’un mateix i d’una mateixa i de la societat.

 – Fer servir les eines digitals i les xarxes socials per difondre els valors universals de la justícia i democràcia globals.  – Fer servir els diferents llenguatges, especialment els llenguatges artístics, a l’hora de presentar conclusions, promoure reflexions i generar accions que possibilitin la transformació social i l’acompliment dels drets humans. Per poder conèixer més sobre el projecte, les seves fases i els seus aprenentatges, en continguts, habilitats i valors podeu consultar-ho al blog: 

PREM PER ACCEDIR AL BLOG!