Descobreixo persones i entitats defensores de DDHH a la meva comunitat. Esplugues del Llobregat

Curs 2018/2019

Aquest és el primer projecte que es va gestar a partir de la participació de Grup Eirene, Escola Utmar i Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i promoció de la Pau a Esplugues de Llobregat, en les jornades de “Ciutats Defensores de Drets Humans”. La nostra entitat realitza des de l’any 2014 un petit procés d’educació en ddhh amb els/les joves estudiants de 4t d’ESO i 1r Batxillerat, on tenen l’oportunitat de conèixer de forma vivencial a persones defensores de ddhh convidades de tot el món, la seva vida, les seves causes, i les seves accions. En aquest procés es va detectar que entre l’alumnat s’obrien motivacions i energies per participar en accions al seu municipi i poder continuar treballant en educació, promoció i aplicació dels drets humans. En aquest sentit, entre l’equip de Grup Eirene i amb la implicació de professorat de l’Escola Utmar, i de la tècnica de cooperació i pau, es va poder idear, projectar i iniciar el primer projecte pilot a Esplugues de Llobregat.

El projecte ha volgut atendre i donar cobertura a aquestes motivacions i energies a través d’incidir en l’educació en drets humans, pau i justícia global, coneixent el teixit social del municipi i així implicant als joves en la construcció d’una comunitat més justa i digna per a ells/es i per a tothom. Aquest projecte pilot va durar 2 anys de desembre 2017-novembre 2019.

Durant el primer any es va treballar amb l’Escola Utmar, AHEAD i GREDICS la realització de la guia didàctica per aplicar el projecte durant el 2n any. L’estructura del projecte, com s’explica al projecte genèric, va desenvolupar-se amb un treball de sensibilització inicial (1r trimestre), un treball de recerca i contacte d’entitats i persones defensores de drets humans (2n trimestre) i finalment un treball d’elaboració d’accions creatives de defensa del dret humà escollit (3r trimestre). Amb el Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) vam poder participar professorat i alumnat de l’Escola Utmar i Grup Eirene en les XVI Jornades Internacionals de Recerca en Didàctica Social, adjuntem la presentació que contextualitza molt bé el projecte i reflexa algunes opinions dels/les joves.

Va ser el primer cop que es va poder mostrar el Fòrum de Joves Defensores de Drets Humans presencial on els/les joves van poder revertir a la comunitat els seus treballs creatius per promocionar, visibilitzar i defensar de drets humans.

Després de les avaluacions amb tots els agents (alumnat, docents i facilitadors), valorem que , tot i que ha estat el projecte pilot amb tots els dubtes i incerteses que genera, l’experiència ha estat realment positiva. El més destacable dels objectius aconseguits és que els/les joves s’han fet seu el projecte i s’han fet seus els drets humans que estaven defensant i creiem que serà de significació en la seva vida i en les relacions que estableixin amb el seu entorn i amb el món, perquè ara ja tenen posades les ulleres de drets humans per la construcció d’un món millor.

Curs 2019/2020

Aquest és el segon any que Grup Eirene realitza el projecte al municipi d’Esplugues de Llobregat al curs de 4t d’ESO de l’Escola Utmar. L’Alexis Rodriguez ha estat i és, el professor de referència de l’escola i qui imparteix el projecte a la seva matèria de Cultura i Valors ètics. Es va fer seu el projecte des de la primera implementació al curs escolar 2018/2019 i en aquesta segona implementació durant el primer semestre del curs escolar 2019/2020 ha estat ell qui l’ha portat i Grup Eirene ha realitzat una tasca d’assessorament i acompanyament. L’últim trimestre del curs (de març a juny) i degut a la situació de confinament que ha ocasionat l’emergència sanitària, Grup Eirene va passar a portar la implementació del projecte completa en format virtual.

Els reptes educatius han estat molts i tot i que al tercer trimestre s’ha desenvolupat tot de forma virtual van poder mantenir els aspectes més rellevants i característics del projecte, que el conformen com un procés d’Educació per la Justícia Global i que donen cobertura a les necessitats educatives dels/les joves del centre que a continuació destaquem:

  • Entendre vivencialment i apropar a la pràctica els valors que emanen els drets humans: igualtat, dignitat, empatia, respecte, no discriminació, llibertat, etc.
  • L’enfortiment i coneixement de la seva comunitat a través d’indagar i aprofundir en el teixit social de les diverses entitats que treballen drets humans.
  • El treball amb metodologies participatives i dinàmiques ha permès l’apoderament dels joves. Tot treballant la iniciativa personal, sent generadors dels seus propis aprenentatges, escollint els drets a treballar i a defensar, el tipus de treball a realitzar, el tipus de continguts en els quals els/les joves estaven interessats/des, la forma d’apropar-se a l’entitat, les persones que la conformaven i els /les usuàries, etc.
  • El treball grupal i col·laboratiu on els joves han pogut desenvolupar les seves habilitats per la realització de l’acció de sensibilització a través de la utilització del consens, del diàleg -en ocasions també de la confrontació- per poder arribar/avançar en la feina i on tothom hagi pogut participar.
  • El treball de reflexió continuada amb la pedagogia de la pregunta que fomenta l’esperit crític i solidari.
  • Evidenciar la interrelació que hi ha entre les accions globals i locals i com les actituds i accions personals i locals poden posar condicions per la transformació social tant local com global.
  • Fomentar les idees i propostes de cooperació i transformació social del seu entorn entre els/les joves.

La tarda del dimarts dia 9 de juny va tenir lloc el I Fòrum Virtual de Joves Defensores de Drets Humans de l’Escola Utmar al municipi d’Esplugues de Llobregat. Aquest Fòrum ha estat la culminació del projecte iniciat al setembre «Descobreixo Defensores de Drets Humans a la meva comunitat», un projecte anual d’educació en drets humans, que per 2n any, Grup Eirene ha pogut implementar, amb l’alumnat i l’equip educatiu del curs de 4td’ESO de l’Escola Utmar. El Projecte ha estat organitzat per Grup Eirene, l’Escola Utmar i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, concretament la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau.

Durant tot el projecte els/les joves han passat pel procés de coneixement i reconeixement dels drets humans, del seu sentit, valor i de la necessitat ingent de promocionar-los i aplicar-los en la nostra societat per poder tenir tots i totes una vida vivible i digna. A l’escola Utmar es van organitzar 60 joves de 4t d’ESO en 9 grups que van fer les següents accions en companyia de les entitats indicades i en defensa dels drets humans que descrivim a continuació:

Programa del Fòrum virtual amb l’escola Utmar


El Fòrum s’havia previst de forma presencial, però la crisi sanitària ens ha portat a celebrar-lo en format virtual. Part del projecte també ha sofert aquesta adaptació on-line. Des del mes de març hem prioritzat la present situació i les afectacions a nivell de drets humans que se’n deriven a l’aprenentatge dels/les joves. Hem estat prop de 3 mesos treballant virtualment amb petits grups de joves que tenien com a missió fer un procés per la defensa del dret humà escollit. La mostra d’aquesta defensa és la celebració virtual del Fòrum, la tarda del passat dimarts, on durant 2 hores, 9 grups de joves van poder mostrar la seva defensa dels drets d’ Equitat i noviolència de gènere, Medi ambient, Vida Digna, Treball Digne i Ciutat Digna, a través d’explorar les seves inquietuds i el seu procés de coneixement del dret, els contactes i apropament a l’entitat defensora, i les seves accions creatives de sensibilització, visibilitació, i denúncia.

El cert és que malgrat les dificultats que ens hem trobat en el camí, fem una valoració molt positiva d’aquesta experiència. Valorem molt especialment l’esforç dels/les joves en la realització de treball col·laboratiu encara que no poguessin trobar-se físicament, han fet accions grupals elaborades i de qualitat, i també la seva sensibilitat en les creacions i en la defensa dels drets humans escollits. El Fòrum es va poder compartir amb l’alumnat i professorat de l’Escola Utmar, les entitats implicades en el projecte defensores de drets humans, les institucions públiques com la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Promoció de la Pau de l’Ajuntament d’Esplugues, altres Regidories de l’Ajuntament, El Fons Català de Cooperació, la Diputació de Barcelona i altres centres i professionals de l’educació que van estar presents durant la retransmissió. Aquesta acollida dona sentit i força al projecte per continuar amb la seva implementació i anar afinant-lo cada cop més per la construcció d’una ciutadania compromesa amb l’acompliment dels drets humans en la seva comunitat i en el món.