CooperArt 2020/21 Vallromanes

CoooperArt 2020/21 és un projecte creat i desenvolupat pel Grup Eirene amb la col·laboració d’Erol Urbà i amb el suport de l’Ajuntament de Vallromanes i l’Espai Jove Àrea 51. El projecte tenia per objectiu crear un grup de joves a Vallromanes que, mitjançant una formació en cooperació i educació pel desenvolupament, realitzessin una acció d’activisme i sensibilització al municipi de caràcter artístic. A fi d’assolir aquest objectiu, el projecte es va dividir en dues parts: la primera de preparació i la segona d’execució.

  • La primera part, a càrrec del Grup Eirene va consistir en un procés d’aprenentatge i sensibilització que, mitjançant el joc i la reflexió, buscava detectar i desenvolupar els coneixements, interessos i sensibilitats de les joves. Aquesta etapa va servir per crear cohesió de grup i començar a proposar idees i temàtiques per l’acció de sensibilització final.
  • La segona part, va ser facilitada i acompanyada per les associacions Grup Eirene i Erol Urbà, va consistir en un procés de creació artística de l’interès de les participants, concretament la realització d’un mural reivindicatiu al pati de l’Espai Jove Àrea 51 de Vallromanes. En aquesta segona fase, les participants –a través de la reflexió i el debat conjunt i partint dels aprenentatges, interessos i sensibilitats detectats i desenvolupats en la primera part del projecte— van determinar quin missatge volien comunicar mitjançant l’expressió artística, com ho farien i des de quina perspectiva i ho van portar a terme.

Primera Part: Preparació

La primera part del projecte es va desenvolupar mitjançant una estratègia formativa que promogués, entre les participants, la cohesió i cooperació de grup, el desenvolupament de valors, coneixements i pensament crític que facilitessin una construcció de relacions de grup sanes i igualitàries. A més, es va fer ús de l’expressió artística com un mitjà de comunicació, reflexió i reivindicació.

Les diferents sessions es van dur a terme mitjançant dinàmiques participatives i fomentant, en tot moment, un procés democràtic i d’autoaprenentatge. A través de les diferents sessions es van qüestionar els rols adquirits mitjançant la nostra socialització i es van introduir els conceptes teòrics i les explicacions pertinents per a poder fomentar una mirada crítica de la realitat. Les dinàmiques van servir per construir un diàleg grupal des de l’experiència de vida de cada persona, tenint sempre present la posició de cada una, i com vivim a escala individual certes actituds que donem per descomptat sense qüestionar-nos quines conseqüències tenen per a nosaltres i els altres.

Tot aquest procés es va acompanyar de material de suport que ideat i creat per a cada sessió de manera que fos el més clar i organitzat per a les participants i permetés fer de suport a les diferents qüestions a treballar en la primera fase del projecte.

Segona Part: Execució

La segona part del projecte es va desenvolupar mitjançant una estratègia formativa que promogués entre les participants, la cohesió i cooperació de grup, el desenvolupament de valors i del pensament crític, així com l’ús de l’expressió artística com un mitjà de comunicació, reflexió i reivindicació. Les dues sessions es van dur a terme mitjançant dinàmiques participatives i fomentant, en tot moment, un procés democràtic i d’autoaprenentatge. Aquesta proposta educativa tenia per objectiu l’empoderament de les joves mitjançant la convergència de dos eixos didàctics:

  • Per una banda, incentivar la implicació, participació i compromís polític de les joves amb el seu entorn.
  • Per l’altra, el redescobriment de l’art com a eina d’expressió, reivindicació i sensibilització.

Consegüentment, tot el procés de creació artística va estar acompanyat de materials i continguts de suport creats especialment per la consecució d’aquests objectius i per ajudar a les participants al desenvolupament satisfactori de la seva iniciativa.

La recepció del projecte

Al llarg de les sessions formatives, es van introduir positivament els conceptes teòrics més importants de cooperació i activisme. Les joves van mostrar un gran interès envers les temàtiques treballades i elles mateixes van reconèixer alguns canvis en la seva percepció. Més concretament, en un principi, les participants entenien que fer cooperació requeria una important inversió econòmica i d’un projecte prèviament establert i estructurat de manera fixa. Tanmateix, a mesura que avançaven les sessions, van descobrir que fer activisme està a l’abast de tothom, cadascú des dels seus contextos, interessos i habilitats i que per dur a terme un projecte de cooperació és imprescindible fer una formació prèvia sobre la temàtica que es pretén treballar i conèixer directament, a través del diàleg i la comunicació, les necessitats reals del grup beneficiari. Cal destacar, les avaluacions positives de les participants tant respecte als coneixements obtinguts com en relació al mètode didàctic, una de les persones participants apuntava:

“Totes les activitats m’han aportat coneixements i m’han agradat molt”.

Pel que respecte a la cohesió i cooperació de grup, els resultats van ser molt positius. Si bé és cert que, les membres del grup, ja es coneixien prèviament al projecte, aquestes sessions van servir per descobrir nous interessos i preocupacions de les participants. D’aquesta manera, van prendre consciència de com les habilitats i els coneixements de cadascuna era útil i necessària per contribuir a la creació del projecte d’activisme. Cal destacar la gran participació i respecte entre les participants durant el procés de creació artística, tant en la tria i el desenvolupament de la idea com en la seva plasmació en el mural: s’escoltaven unes a les altres a l’hora de presentar propostes i suggeriments i, en cap moment, es van tractar malament si algú no li acabava de sortir el mural com es pretenia. Una de les persones participants apuntava a la valoració:

“La relació amb els companys i amb els monitors ha sigut molt maca i ha fet que gaudís encara més el projecte”


També resulta important destacar el gran interès i motivació que les joves van mostrar i manifestar de donar continuïtat al projecte i al grup per seguir fent coses.

“M’agradaria continuar amb el projecte per aprendre i saber-ne molt més i, d’aquí a un temps, poder marxar d’intercanvi i tractar aquest projecte”.

A més, entre les noies participants, va sorgir la iniciativa de fer elles xerrades sobre feminisme als nois i noies més joves del seu institut a fi de contrarestar amb coneixement l’increment d’un moviment antifeminista que han detectat.

La introducció de l’art com a eina de comunicació, expressió i reivindicació va tenir una bona recepció. Moltes participants van manifestar el seu gust per la música, el teatre i el cinema, i van descobrir com podien aplicar aquests interessos a fer projectes d’activisme i cooperació. A més, van tenir l’oportunitat d’experimentar artísticament l’expressió d’inquietuds, fet que va resultar d’un gran interès i implicació, de fet, una de les participants, va manifestar el seu interès a acabar de desenvolupar una petita creació artística dins del local de l’Àrea 51 fora del temps de les sessions. Durant el procés de creació del mural, les participants van ser capaces de vincular totes les idees que havien sortit a nivell abstracte i transformar-les en quelcom concret a través de la tria de la composició, format i colors del mural. Les participants van mostrar-se motivades durant la plasmació de la seva idea en la paret i es van deixar sorprendre pel procés de creació. A més, van manifestar l’important sentit que tenia l’obra per a elles i el seu impacte.