COOPERART 2021/22 VALLROMANES

El projecte “CoooperArt” 2021/22 és un projecte creat i desenvolupat pel Grup Eirene amb la col·laboració del Casal de Vallromanes i amb el suport de l’Ajuntament de Vallromanes i l’Espai Jove Àrea 51. Aquest tenia per objectiu que el grup de joves de la companyia de teatre de Vallromanes, mitjançant una formació en cooperació i educació pel desenvolupament, realitzes una acció d’activisme i sensibilització al municipi de caràcter artístic. A fi d’assolir aquest objectiu, el projecte es va dividir en dues parts: la primera de preparació i la segona d’execució. La primera part, consistia en un procés d’aprenentatge i sensibilització sobre drets humans i cooperació. A través del joc, l’expressió artística, el teatre social i la reflexió, es buscava detectar i desenvolupar els coneixements, interessos i sensibilitats de les joves. Aquesta etapa va servir per crear cohesió de grup, assentar alguns conceptes i començar a temptejar quines problemàtiques socials ressonen més a les participants de cara a l’acció final. La segona etapa va anar enfocada a descobrir quina acció final volien fer, sobre quina problemàtica social i de quina manera. En aquesta, el grup va decidir que realitzarien l’obra de teatre anual de la companyia sobre alguna problemàtica social del seu interès. Més concretament, les persones participants van parlar de la desigualtat econòmica, l’homofòbia, la pressió estètica, la masculinitat hegemònica i l’estigma que pateixen les persones que decideixen dedicar la seva vida a l’art. D’aquests temes, el que va despertar més interès entre els i les joves participants va ser el de l’estigma dels artistes i, indagant en el tema, els i les participants van denunciar la infravaloració del treball artístic, la carestia dels materials, instruments i les formacions artístiques i els cànons de bellesa imposats en el món de la dansa. Totes aquestes idees van ser recollides i transmeses als monitors de la companyia de joves del teatre de Vallromanes, a fi de començar a elaborar l’obra anual.

Metodologia

El projecte s’ha desenvolupat mitjançant una estratègia formativa que promogués, entre les participants, la cohesió i cooperació de grup, el desenvolupament de valors, coneixements i pensament crític que facilitin una construcció de relacions de grup sanes i igualitàries.

Les diferents sessions s’han dut a terme mitjançant dinàmiques participatives i fomentant, en tot moment, un procés democràtic i d’autoaprenentatge. A través de les diferents sessions s’han qüestionat els rols adquirits mitjançant la nostra socialització i s’han introduït els conceptes teòrics i les explicacions pertinents per a poder fomentar una mirada crítica de la realitat. Les dinàmiques han servit per construir un diàleg grupal des de l’experiència de vida de cada persona, tenint sempre present la posició de cada una, i com vivim a escala individual certes actituds que donem per descomptat sense qüestionar-nos quines conseqüències tenen per a nosaltres i els altres.

A més, s’ha fet ús de l’expressió teatral i del teatre social com un mitjà de comunicació, reflexió i reivindicació. Des del Grup Eirene entenem que el teatre social és l’eina idònia per treballar aspectes relacionats amb la pau, els drets humans i la convivència entre les persones: permet desenvolupar les habilitats expressives de cada persona, alhora que pot ser un bon instrument per al debat dels problemes col·lectius i la recerca de solucions creatives i no violentes a tots ells. La metodologia emprada, basada en l’expressió i el joc dramàtic permet a les participants alliberar-se i empatitzar amb l’altre, així com prendre consciència de les limitacions de les pròpies percepcions. D’aquesta manera desenvolupem la capacitat de diàleg, autoreflexió crítica i resolució de conflictes d’una manera lúdica i espontània. L’espai de joc i imaginació permet trencar tabús, prejudicis i fronteres que l’entorn i l’edat adulta ens porten a construir. Poder sentir i experimentar en aquest espai sense barreres ens permet connectar amb l’altre de diferents formes i descobrir noves maneres de ser, sentir i fer que necessitarem per superar nous reptes personals i socials. A més, el coneixement dels llenguatges expressius també millora la capacitat d’escolta i observació del grup i dels seus membres, afavorint la seva adaptabilitat i flexibilitat. Tot aquest procés s’ha acompanyat de material de suport que s’ha anat ideant i creant per a cada sessió de manera que fos el més clar i organitzat per a les participants i permetés fer de suport a les diferents qüestions a treballar en la primera fase del projecte.