COOPERART 2019/20 VALLROMANES

El projecte de dinamització de joves de Vallromanes va néixer a partir de la necessitat del municipi de formar joves en temes de cooperació i educació per al desenvolupament de manera que fossin capaces de desenvolupar accions i projectes de cooperació i sensibilització. A partir d’aquesta premissa inicial, es van començar a desenvolupar les dues primeres sessions del projecte per tal de poder anar construint les següents en funció dels interessos, sensibilitats i nivell de coneixement del grup que es formés finalment. Aquest es va realitzar al Casal de Cultura i l’Espai Jove Àrea 51 de Vallromanes al llarg de deu sessions del 2020 i 2021. Posteriorment, al procés de sensibilització, les joves amb el suport d’Erol Urbà van realitzar un mural a l’Espai Jove Àrea 51.

Metodologia

El projecte s’ha proposat a través d’una estratègia formativa que promogui, entre les participants, el desenvolupament de valors, actituds i models relacionals que els facilitin aconseguir la construcció de relacions igualitàries entre les persones. Les diferents sessions s’han dut a terme mitjançant dinàmiques participatives i fomentant, en tot moment, un procés democràtic i d’autoaprenentatge. A través de les diferents sessions s’han qüestionat els rols adquirits mitjançant la nostra socialització i s’han introduit conceptes teòrics i les explicacions pertinents per a poder fomentar una mirada crítica de la realitat. Les dinàmiques han servit per construir un diàleg grupal des de l’experiència de vida de cada persona, tenint sempre present la posició de cada una, i com vivim a nivell individual certes actituds que donem per descomptat sense qüestionar-nos quines conseqüències tenen per a nosaltres/as i els altres. Tot aquest procés s’ha acompanyat de material de suport que s’ha anat ideant i creant per a cada sessió de manera que fos el més clar i organitzat per a les participants i permetés fer de suport per a les diferents fases del projecte.

Avaluació

Després del repàs dels continguts que es van impartir en les diferents sessions realitzades, es va presentar l’activitat d’avaluació individual que va consistir en la creació d’una figura humana a on es podien representar a través del dibuix o les paraules les reflexions personals de cada una. Els aspectes recollits en les làmines d’avaluació de les participants que podem destacar dels diferents nivells són els següents:

APRENENTATGES

Adquisició de nous coneixements sobre cooperació internacional, sobre l’entorn més proper i problemàtiques socials que els eren desconegudes.

Una nova significació sobre el que és ajudar, aprenent que primer cal posar-se a la pell de l’altre i construir amb l’altre a partir de les seves necessitats reals. Adquisició de nous valors que els han fet qüestionar-se què és realment un voluntariat. Han entès que la cooperació no té perquè ser el que es pensaven i que cooperar també pot ser divertit.

La dificultat d’emprendre projectes i dur-los a terme malgrat les ganes de fer coses i acceptar quan les coses no surten bé perquè hi ha molts
impediments.

Comprendre la situació i trencar estereotips sobre el “Menas” i, per extensió, sobre la immigració al nostre territori. Això les ha portat a aprendre a no jutjat sense conèixer abans i sobretot, a no ser elles les que decideixin què necessiten els altres sinó preguntar-los abans.

EMOCIONS

Despertar la sensibilitat cap a nous temes que els eren desconeguts i llunyans i poder empatitzar amb la situació de les persones que els estan vivint a través de la reflexió i la discussió grupal.

Aquesta nova sensibilitat els ha despertat les ganes per saber més sobre aquestes temàtiques i les ha motivat per implicar-se a través de noves formes de voluntariat.

Obrir els ulls i el pensament crític davant dels mitjans, les xarxes i els rumors que arriben.

Il·lusió per emprendre un projecte, però també frustració quan les coses no surten com esperaves. Tenen la sensació de que han volgut abastar molt i que després s’ha desinflat tot.

EINES

Molt recolzament per a poder desenvolupar les idees i generar noves propostes a través del suport aportat pels formadors. La forma de treballar i les metodologies aportades les podran aplicar al seu dia a dia.

L’organització i la presentació de totes les sessions en murals, els esquemes, com s’han repartit les feines, etc. ha estat un gran aprenentatge per a poder gestionar un projecte o qualsevol cosa que emprenguin en la seva vida.

S’han sentit molt còmodes i els ha motivat molt la forma amb la que s’han desenvolupat les sessions i, sobretot, com s’ha ha anat decidint tot el procés ja que hi ha pogut participar activament. Han après noves formes de poder escollir tenint en compte l’opinió de totes però també valorant altres criteris que les han guiat en l’elecció.

RELACIÓ DEL GRUP I TREBALL INDIVIDUAL

Destaquen que tothom ha pogut aportar idees sense sentir-se avergonyit o cohesionat per la seva manera de pensar o d’actuar. Totes les propostes s’han escoltat i discutit amb totes les integrants del grup i els formadors de manera que poguéssim valorar si eren idònies o no o si calia repensar-les perquè eren fruit de prejudicis o estereotips.

Creuen que totes han tingut una actitud molt positiva, que han treballat, reflexionat i cooperat molt bé entre elles quan estaven presents a les sessions.

A nivell individual destaquen que els ha ajudat a coneixer’s millor a elles mateixes i que els ha obert la ment. Moltes no sabien de l’existència dels “Menas” i tampoc sabien quina situació estaven vivint.

EXPERIÈNCIES COMPARTIDES

Han compartit amb el seu entorn la motivació, les ganes i que estaven molt contentes de poder participar en aquest projecte. També els aprenentatges que han fet els han traslladat a les seves famílies i grups d’amics, podent comprovar que elles mateixes havien fet una reflexió sobre temes com la cooperació, el voluntariat o la situació dels “Menas” i els havien canviat la perspectiva i ho podien compartir amb el seu entorn.

Compartint la seva experiència amb les seves amigues van trobar que n’hi havia moltes amb ganes de participar i que, possiblement, si hagués durant més temps el projecte i s’hagués pogut anar incorporant noves persones s’hagués pogut fer créixer el grup.