Tallers de teatre socioeducatiu a escoles i instituts

El teatre social és una gran eina d’autoconeixement i de resolució de conflictes, i per tant, de transformació social. Les situacions de malestar i violència que cada un de nosaltres viu es deuen a la incapacitat i manca de referents per afrontar els conflictes de manera diferent a la violència. Així doncs, si aprenem a valorar positivament els conflictes i treballar de manera cooperativa i creativa podem evolucionar a nivell personal i transformar a nivell social, a més d’enfortir la relació amb l’altre.

Amb els tallers de teatre d’intervenció social pretenem prendre un compromís amb fer visibles les estructures injustes per transformar-les i això passa per reconèixer que hi ha conflictes i saber com tractar-los. Això és precisament l’oportunitat que ens dóna el teatre social, i, juntament amb les seves diferents tècniques teatrals, és el que treballarem.

El teatre social ens permet treballar aspectes relacionats amb la pau i la convivència entre les persones: permet desenvolupar les habilitats expressives de cada persona, alhora que pot ser un bon instrument per al debat dels problemes col·lectius i la recerca de solucions creatives i noviolentes a tots ells.

Elements com el joc dramàtic i les diferents formes d’expressió que utilitzarem, on un es pot permetre alliberar-se d’ell mateix i ficar-se en la pell d’un altre personatge, vivint i sentint el que aquest sent, ens permet aprendre a empatitzar amb l’altre, així com prendre consciència de les limitacions de les nostres pròpies percepcions, capacitat fonamental per saber dialogar i canviar de postura davant d’un conflicte sense renunciar a què es vegin satisfetes les meves necessitats profundes. El joc dramàtic permet treballar el domini interior a través d’exercicis lúdics i espontanis.

Realitzem dos tipus de tallers de teatre socioeducatiu: Taller Teatre Cohesió i Taller Teatre Conflicte.

DESCOBREIX TOTS ELS DETALLS A LES FITXES DE LES ACTIVITATS!