Tallers de teatre socioeducatiu a les escoles

El teatre social és una gran eina d’autoconeixement i de resolució de conflictes, i per tant, de transformació social. Les situacions de malestar i violència que cada un de nosaltres viu es deuen a la incapacitat i manca de referents per afrontar els conflictes de manera diferent a la violència. Així doncs, si aprenem a valorar positivament els conflictes i treballar de manera cooperativa i creativa podem evolucionar a nivell personal i transformar a nivell social, a més d’enfortir la relació amb l’altre.

Amb els tallers de teatre d’intervenció social pretenem prendre un compromís amb fer visibles les estructures injustes per transformar-les i això passa per reconèixer que hi ha conflictes i saber com tractar-los. Això és precisament l’oportunitat que ens dona el teatre social, i, juntament amb les seves diferents tècniques teatrals, és el que treballarem.

El teatre social ens permet treballar aspectes relacionats amb la pau i la convivència entre les persones: permet desenvolupar les habilitats expressives de cada persona, alhora que pot ser un bon instrument per al debat dels problemes col·lectius i la recerca de solucions creatives i noviolentes a tots ells.

Elements com el joc dramàtic i les diferents formes d’expressió que utilitzarem, on un es pot permetre alliberar-se d’ell mateix i ficar-se en la pell d’un altre personatge, vivint i sentint el que aquest sent, ens permet aprendre a empatitzar amb l’altre, així com prendre consciència de les limitacions de les nostres pròpies percepcions, capacitat fonamental per saber dialogar i canviar de postura davant d’un conflicte sense renunciar a què es vegin satisfetes les meves necessitats profundes. El joc dramàtic permet treballar el domini interior a través d’exercicis lúdics i espontanis.

 

Metodologia

Es realitzen unes dinàmiques que ens permeten desmecanitzar el cos i activar els sentits. Alhora que contribueixen a conèixer i refermar la cohesió del grup i els nivells de confiança entre els companys de classe.

Continuarem treballant situacions en les que el grup hagi entrat en conflicte i, a través de tècniques teatrals, començarem un viatge creatiu que ens permeti representar a través d’imatges corporals l’escena.

Aquesta història teatralitzada que haurem muntat, que estimularà de forma física, emocional i intel·lectual als participants, s’utilitzarà com element de d’integració i resolució de conflictes.

Finalment, emprarem tot el procés creatiu com una eina d’acció, un material que ens permeti generar reflexió i fer sorgir noves propostes sobre situacions que esdevinguin conflictives al grup.

 

Objectius del taller

  •    Desenvolupar en els infants habilitats i estratègies per al seu desenvolupament personal, tot capacitant-los per ser autònoms en les seves decisions i fets, al mateix temps que capaços d’expressar els seus sentiments, emocions , preocupacions, comunicar-se, ser sensibles i capaços d’escoltar els altres.
  •    Aprendre a treballar en equip cooperativament.
  •    Desenvolupar la creativitat que cada persona posseeix per saber arribar a solucions creatives i noviolentes als conflictes amb què ens trobem.
  •    Crear un espai on els infants es puguin expressar el que els preocupa, inquietuds, pors…
  •    Promoure la participació i la convivència.
  •    Facilitar la integració social a través de la creativitat i l’experiència lúdica.
  •    Potenciar la transformació social a través de la reivindicació i la denúncia social.
  •    Treballar l’educació en valors.