Objectius

Les activitats que es realitzen busquen promoure l’educació en valors, la formació i la sensibilització de la població a través de processos d’aprenentatge que pretenen no només una actuació puntual sinó la implicació en un conjunt de fases o etapes que potenciïn la visió de la diversitat de la realitat com a punt de partida per fomentar l’esperit i el pensament crític i solidari.

Així doncs, es treballa per crear accions que vagin des del global al local, des de la perspectiva macro (problemàtiques generals, internacionals) fins la perspectiva micro (baixar al nivell personal). Per aconseguir això jugarà un paper important la integració de l’educació emocional dins de la nostra associació.

Creiem que l’utilització de les diverses metodologies és impresdincible per aconseguir fer més vivencial i apropar la cultura de pau, així com per fomentar la reflexió entre els joves, infants i població adulta:  les dinàmiques de grup i socioafectives, el cinema i els audiovisuals, el so, la música, el joc, etc. tenen un paper protagonista dins del nostre projecte. En aquest sentit la nostra tasca està orientada en la innovació i la implantació de noves metodologies que permetin millorar la forma de transmetre els continguts i per tant els nostres objectius.